درباره من!

وقتی به دنیا اومدم انسان بودم، تا اینکه گذشت و گذشت، یه روز به خودم اومدم و دیدم که چیزی از انسانیت توی وجودم نیست، از اون روز تصمیم گرفتم مسیر زندگیم رو تغییر بدم تا شاید دوباره بتونم به انسانیت برسم ........ این دفتر خاطرات رو شهریور 84 ساختم، روزی که خودم رو گم کرده بودم، وقتی ورقش می زنم، زندگیم، اشتباهاتم، تصمیم هام جلو ی چشام رژه می ره، اینجوری خیلی بهتر خودم رو می شناسم.

/ 0 نظر / 29 بازدید